MO, tunely Blanka, Troja - Letná - Hradčanská Copyright 2003-2007 ceskedalnice.cz


(1) 24.01.09
Pelc-Tyrolka skoro zasypaná horninou...
 
(2) 24.01.09
Pelc-Tyrolka skoro zasypaná horninou...
 
(3) 24.01.09
Začátek hloubených tunelů (stavební...
 
(4) 24.01.09
Začátek hloubených tunelů (stavební...
 
(5) 24.01.09
Začátek hloubených tunelů (stavební...
 
(6) 24.01.09
Na místě budoucího nového Trojského...
 
(7) 24.01.09
Vnitřek hloubeného tubusu JTT v jámě...
 
(8) 24.01.09
Vnitřek hloubeného tubusu STT v jámě...
 
(9) 24.01.09
Tramvajová trať stále přetíná...
 
(10) 24.01.09
Tramvajová trať stále přetíná...
 
(11) 24.01.09
Vlevo výjezdová rampa z JTT, vpravo JTT
 
(12) 24.01.09
Vnitřek STT ve stavební jámě 2
 
(13) 24.01.09
Vnitřek instalační chodby pod úrovní...
 
(14) 24.01.09
JTT. jáma 2
 
(15) 24.01.09
Za štětovnicovou stěnou ještě stále ...
 
(16) 24.01.09
A pohled směrem opačným - k portálům...
 
(17) 24.01.09
Výhled ze STT do stasvební jámy 4 v...
 
(18) 24.01.09
Dokončené podkladní betony instalační...
 
(19) 24.01.09
Dočasně přeložená kanalizační stoka
 
(20) 24.01.09
Dokončená část hloubených tunelů v...
 
(21) 24.01.09
Vlevo třípruhová STT, uprostřed...
 
(22) 24.01.09
Práce na instalačních kanálech pofd...
 
(23) 24.01.09
Ukládání podkladních betonů v jámě 6
 
(24) 24.01.09
Ukládání podkladních betonů v jámě 6
 
(25) 24.01.09
Celkový pohled do stavebních jam 5...
 
(26) 24.01.09
Před portálem JTT se pilně pracuje na...
 
(27) 24.01.09
Před portálem JTT se pilně pracuje na...
 
(28) 24.01.09
Před portálem JTT se pilně pracuje na...
 
(29) 24.01.09
Připravují se již také díly formy pro...
 
(30) 24.01.09
Připravují se již také díly formy pro...
 
(31) 24.01.09
V JTT se provádí hydroizolace i...
 
(32) 24.01.09
V JTT se provádí hydroizolace i...
 
(33) 24.01.09
V JTT se provádí hydroizolace i...
 
(34) 24.01.09
V JTT se provádí hydroizolace i...
 
(35) 24.01.09
Výhled z JTT do stavební jámy 1
 
(36) 24.01.09
Začátek STT
 
(37) 24.01.09
Celkový pohled do prostoru před...
 
(38) 24.01.09
Portály JTT a STT
 
(39) 24.01.09
Dočasné ukončení hloubených tunelů ve...
 
(40) 24.01.09
Práce na podkladních betonech v...
 
(41) 24.01.09
Stropy dokončených hloubených tunelů...
 
(42) 24.01.09
Letenská jáma, celkový pohled od východu
 
(43) 24.01.09
Postupující práce na dilatacích 16...
 
(44) 24.01.09
Postupující práce na dilatacích 16...
 
(45) 24.01.09
Dilatace 16 a 17
 
(46) 24.01.09
Úprava povrchu betonu čerstvě...
 
(47) 24.01.09
Úprava povrchu betonu čerstvě...
 
(48) 24.01.09
Rampa 4
 
(49) 24.01.09
Rampa 4 - zaústění do STT směr Prašný...
 
(50) 24.01.09
Prostor rampy 1 při jejím odpojení od...
 
(51) 24.01.09
Práce na nároží rozpletu STT a rampy 1
 
(52) 24.01.09
Práce na nároží rozpletu STT a rampy 1
 
(53) 24.01.09
Dilatace 17
 
(54) 24.01.09
Dilatace 16
 
(55) 24.01.09
Tady už chybí jenom beton ...
 
(56) 24.01.09
Celkový pohled do Letenské jámy od...
 
(57) 24.01.09
Na Špejchaře už to má za sebou i...
 
(58) 24.01.09
Na Špejchaře už to má za sebou i...
 
(59) 24.01.09
V křižovatce na Špejchaře pokračují...
 
(60) 24.01.09
V křižovatce na Špejchaře pokračují...
 
(61) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(62) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(63) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(64) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(65) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(66) 24.01.09
Křižovatka Špejchar se téměř celá...
 
(67) 24.01.09
Hradčanská - podchod pod železniční...
 
(68) 24.01.09
Občas se pak čeká u závor
 
(69) 24.01.09
V dilataci B se v týdnu rozběhlo...
 
(70) 24.01.09
V dilataci B se v týdnu rozběhlo...
 
(71) 24.01.09
V dilataci B se v týdnu rozběhlo...
 
(72) 24.01.09
V dilataci B se v týdnu rozběhlo...
 
(73) 24.01.09
Celkový pohled do jámy dilatace B...
 
(74) 24.01.09
Severní strana dilatace B
 
(75) 24.01.09
Pokračují práce na betonových...
 
(76) 24.01.09
Dilatace B, hloubení rýhy pro...
 
(77) 24.01.09
Dilatace B, hloubení rýhy pro...
 
(78) 24.01.09
Dilatace B, hloubení rýhy pro...
 
(79) 24.01.09
Dilatace B, hloubení rýhy pro...
 
(80) 24.01.09
Pohled do jámy dilatace B směrem k Letné
 
(81) 24.01.09
Východní konec jámy dilatace B
 
(82) 24.01.09
Pohled od Hradčanské západním směrem...
 

  Po kliknutí na miniaturu se zobrazí fotografie ve větším rozlišení  |  Možnosti ovládání fotogalerie viz  nápověda  
Počet obrázků: 82  |  Poslední změna: 25.01.09  |  Vytvořeno pomocí JAlbum 7.4 & Chameleon skin