MO, tunely Blanka, Stromovka - Letná - Hradčanská / Letná, Špejchar Copyright 2003-2007 ceskedalnice.cz


(1) 06.09.09
Celkový pohled na staveniště Letná od...
 
(2) 06.09.09
Úsek hloubených tunelů v pozadí je...
 
(3) 06.09.09
Pohled od portálové stěny - vpravo se...
 
(4) 06.09.09
Dilatace 20a
 
(5) 06.09.09
Prostor před portály
 
(6) 06.09.09
Ještě pohled na dilataci 20a od jihu,...
 
(7) 06.09.09
Pohled na ražbu kaloty JTT
 
(8) 06.09.09
Pohled do nitra STT s patrnou ražbou...
 
(9) 06.09.09
STT
 
(10) 06.09.09
Mezera mezi jižní stěnou STT...
 
(11) 06.09.09
Průhled z dokončené části JTT...
 
(12) 06.09.09
Mechanizace
 
(13) 06.09.09
Mechanizace
 
(14) 06.09.09
Mechanizace
 
(15) 06.09.09
Mechanizace
 
(16) 06.09.09
Mechanizace
 
(17) 06.09.09
Mechanizace
 
(18) 06.09.09
Vázání výztuže stropu STT - dilatace 20a
 
(19) 06.09.09
Vázání výztuže stropu STT - dilatace 20a
 
(20) 06.09.09
Vázání výztuže stropu STT - dilatace 20a
 
(21) 06.09.09
Železo, železo a zase železo
 
(22) 06.09.09
Přibývající zásypy nad dokončenou...
 
(23) 06.09.09
Přibývající zásypy nad dokončenou...
 
(24) 06.09.09
Přibývající zásypy nad dokončenou...
 
(25) 06.09.09
Zásypy již dosahují téměř výšky...
 
(26) 06.09.09
Převázky a kotvy záporového pažení...
 
(27) 06.09.09
Převázky a kotvy záporového pažení...
 
(28) 06.09.09
Příprava zbývající části (v prostoru...
 
(29) 06.09.09
Staveniště ramp 1 a 4
 
(30) 06.09.09
Práce na spodní části rampy 1
 
(31) 06.09.09
Práce na spodní části rampy 1
 
(32) 06.09.09
Práce na spodní části rampy 1
 
(33) 06.09.09
Práce na spodní části rampy 1
 
(34) 06.09.09
Výklenek VZT kanálu rampy 1
 
(35) 06.09.09
Výklenek VZT kanálu rampy 1
 
(36) 06.09.09
Výklenek VZT kanálu rampy 1
 
(37) 06.09.09
Základ vnější stěny rampy 4
 
(38) 06.09.09
Úsek hloubených tunelů před...
 
(39) 06.09.09
Úsek hloubených tunelů před...
 
(40) 06.09.09
Dokončené podkladní beton se...
 
(41) 06.09.09
V popředí zabetonovaný strop dilatace...
 
(42) 06.09.09
Dilatace 6 (vpředu) a 7
 
(43) 06.09.09
Hutněné zásypy před křižovatkou Špejchar
 
(44) 06.09.09
Hutněné zásypy před křižovatkou Špejchar
 
(45) 06.09.09
Prefabrikovaná kanalizační stoka při...
 
(46) 06.09.09
Detail stoky
 
(47) 06.09.09
Detail stoky
 
(48) 06.09.09
Výplňové betony na konci dilatace 4 v...
 
(49) 06.09.09
Celkový pohled od západu na z velké...
 
(50) 06.09.09
Úsek hloubených tunelů v...
 

  Po kliknutí na miniaturu se zobrazí fotografie ve větším rozlišení  |  Možnosti ovládání fotogalerie viz  nápověda  
50 Fotografií  |  Vytvořeno pomocí JAlbum 7.4 & Chameleon skin