I/43 Opatov - obchvat Copyright 2003-2007 ceskedalnice.cz


(1) 25.10.09
Informační tabule stavby
 
(2) 
Zákres stavby do mapy
 
(3) 25.10.09
Začátek úseku v křížení s III/36813 a...
 
(4) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(5) 25.10.09
Začátek úseku na jižním cípu Opatova,...
 
(6) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(7) 25.10.09
Cca 1km je nová komunikace vedena ve...
 
(8) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(9) 25.10.09
Jedna z propustí na trase
 
(10) 25.10.09
Cca 1km je nová komunikace vedena ve...
 
(11) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(12) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(13) 25.10.09
Cca 1km je nová komunikace vedena ve...
 
(14) 25.10.09
Detail odvodnění
 
(15) 25.10.09
Úprava komunikace ve stávající trase...
 
(16) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(17) 25.10.09
Detail PHS
 
(18) 25.10.09
Most přes přeliv z rybníku Vidlák a...
 
(19) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(20) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(21) 25.10.09
Most přes přeliv z rybníku Vidlák
 
(22) 25.10.09
Křižovatka s MK, zde se komunikace...
 
(23) 25.10.09
Detail původní trasy - pohled směr...
 
(24) 25.10.09
Pohled z původní trasy komunikace -...
 
(25) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(26) 25.10.09
Pohled z křižovatky s MK - pohled...
 
(27) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(28) 25.10.09
Pohled na křižovatku s MK - pohled...
 
(29) 25.10.09
Oboustranné autobusové zálivy -...
 
(30) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(31) 
Vpravo spojnice na stávající trasu do...
 
(32) 25.10.09
Pohled na spojnici na stávající trasu...
 
(33) 25.10.09
Pohled ze stávající trasy I/43,...
 
(34) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(35) 25.10.09
Zářez v nové trase komunikace a nová...
 
(36) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé; vlevo...
 
(37) 25.10.09
Lávka pro pěší - pohled směr Lanškroun
 
(38) 25.10.09
Lávka pro pěší
 
(39) 25.10.09
Lávka pro pěší - detail uložení
 
(40) 25.10.09
Lávka pro pěší - detail uložení,...
 
(41) 25.10.09
Lávka pro pěší
 
(42) 25.10.09
Lávka pro pěší
 
(43) 25.10.09
Lávka pro pěší - navazující chodník
 
(44) 25.10.09
Lávka pro pěší
 
(45) 25.10.09
Lávka pro pěší
 
(46) 25.10.09
Pohled z lávky směš SY
 
(47) 25.10.09
Pohled z lávky směr Lanškroun
 
(48) 25.10.09
Lávka pro pěší - pohled směr SY
 
(49) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(50) 25.10.09
Trasa v extravilánu západně od obce -...
 
(51) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(52) 25.10.09
Vedení komunikace v zářezu - pohled...
 
(53) 25.10.09
Vedení komunikace v zářezu - pohled...
 
(54) 25.10.09
Jednopolový most přes terénní...
 
(55) 25.10.09
Jednopolový most přes terénní...
 
(56) 25.10.09
Jednopolový most přes terénní...
 
(57) 25.10.09
Jednopolový most přes terénní...
 
(58) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(59) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(60) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(61) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(62) 25.10.09
Detail předešlého záběru; v dálce...
 
(63) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(64) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(65) 25.10.09
Meteostanice
 
(66) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(67) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(68) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(69) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(70) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(71) 25.10.09
Čtyřpolový most přes biokoridor v km...
 
(72) 25.10.09
Pohled z čtyřpolového mostu v km...
 
(73) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(74) 25.10.09
Pohled směr SY
 
(75) 25.10.09
Detail předešlého záběru; v dálce...
 
(76) 25.10.09
Pohled směr Lanškroun; v dálce...
 
(77) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(78) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(79) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(80) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(81) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(82) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(83) 25.10.09
Jednopolový most přes polní cestu v...
 
(84) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(85) 25.10.09
Pohled směr Lanškroun
 
(86) 25.10.09
Klesání severozápadně od obce k...
 
(87) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(88) 25.10.09
SZ od obce se trasa vrací do...
 
(89) 25.10.09
Detail předešlého záběru; probíhající...
 
(90) 
Na severu obce se komunikace vrací do...
 
(91) 25.10.09
Stavební technika
 
(92) 25.10.09
Stavební technika
 
(93) 
Pohled směr Lanškroun - vpravo...
 
(94) 
Detail předešlého záběru
 
(95) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(96) 
Napojení stávající trasy na novou -...
 
(97) 
Napojení stávající trasy na novou -...
 
(98) 25.10.09
Pohled zpět na původní trasu přes obec
 
(99) 
Napojení stávající trasy na novou -...
 
(100) 25.10.09
Stavební technika
 
(101) 25.10.09
Pohled z napojení nové a původní...
 
(102) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(103) 25.10.09
Pohled z napojení nové a původní...
 
(104) 25.10.09
Detail předešlého záběru
 
(105) 
Pohled směr SY - rošíření pro řadící...
 
(106) 25.10.09
Poslední část úseku již probíhá ve...
 
(107) 25.10.09
Stejné místo jako předešlé - pohled...
 
(108) 25.10.09
Poslední část úseku již probíhá ve...
 
(109) 25.10.09
Stavební technika
 
(110) 25.10.09
Konec rekonstruovaného úseku - pohled...
 
(111) 25.10.09
Pohled na opačnou stranu - směr...
 
(112) 25.10.09
A7a již bude minulostí
 

  Po kliknutí na miniaturu se zobrazí fotografie ve větším rozlišení  |  Možnosti ovládání fotogalerie viz  nápověda  
Počet obrázků: 112  |  Poslední změna: 27.10.09  |  Vytvořeno pomocí JAlbum 7.4 & Chameleon skin